تبلیغات
سرگرمی و تفریحی - کامل ترین آموزش برداشتن تخصصی ابرو (رایگان)

بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 12 شهریور 1389

زیباساختن ابروان میتواند تغییر شگفت انگیزی در ظاهر شما ایجاد کند. منظور من فقط تغییر سبک ظاهر نیست، بلکه حالت چهره شماست. ابروانی که شکل زیباییدارند مانند قابی برای چشمان شما هستند، درست مانند موهای آرایش کرده کهقاب چهره است و قاب عکس که زیباساز یک نقاشی زیبا میتواند باشد.

اقراق نیست اگر بگوییم که شکل ابرو میتواند به ظاهر شما جلوه دهد و یا جلوه آنرا از بین ببرد. طراحی و درست کردن ابروها دقیقا مثل انتخاب عینک برویصورت میباشد که اگر ابروها به فرم صورت نخورند فرم صورت بهم خورده و شکلانرا را تغییر میدهند. شکل و فرم مورد دلخواه همه اصولاشکل بیضی است کهبیشترین در صد افراد سعی بر این دارند که فرم صورت خود را به این فرم دراورند. که این نکته در ارایش تکمیلی و ترمیمی اجرا میشودکه اکثر خانمهااین نکته را نادیده می گیرند.

بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید>>>

میتوانید برای کم کردن درد روی ابرو کمبرس یخ بگزاریم. قبل از شروع، نکات زیر را بیاموزید:

ابروان شما از کجا باید آغاز شوند؟
مداد را در کنار بینی به صورت عمودی نگه میداریم نقطه طلاقی مداد با ابرو، همان محل شروع ابرو شماست.

بلندترین نقطه ابرو باید کجا باشد؟
مدادی را در کنار بینی به سمت قسمت خارجی عنبیه چشم (قسمت رنگی چشم) نگهدارید . محل طلاقی مداد با ابرو، محل بلندترین نقطه ابروی شما را مشحصمیکند.


نقطه پایانی ابرو کجاست؟
مدادی را طوری نگهدارید که امتداد آن از کنار گوشه خارجی چشمتان بگذرد. محل طلاقی مداد با ابروی شما دقیقا نقطه پایانی ابروی شماست.


شکل درست ابرو را پیدا کنید؟
وقتی به ابروی خودتان نگاه میکنید، باید دو خط مرئی وحود داشته باشد. یکیاز نقطه شروع ابرو تا بلندترین نقطه ابرو و دومی از بلندترین نقطه ابرو تانقطه انتهای ابرو. این خطوط باید ممتد و بدون قطعی باشند و در انتها نازکشود.

نکته :


اگر تا کنون ابرویتان را برنداشته اید، بگذارید اولین بار یک شخص متخصصاین کار را برای شما انجام دهد و ابرویتان را شکل بدهد. و همچنین این رابه یاد داشته باشید که همیشه در جهت رشد مو ابروانتان را بردارید. اینمسئله درد ناشی از کنده شدن مو را کم میکند..

چگونه ابروانتان را بردارید؟

ابروانتان را به سمت بالا برس بکشید و با قیچی ابرو قسمتهای اضافه آن راقیچی کنید. سپس، روی شکل و کمان ابرویتان کار کنید. به یاد داشته باشید کهفاصله بین ابروان شما باید به اندازه پهنای چشمتان باشد. و بخش داخلی ابروباید از بالای سوراخ بینی آغاز شود. برای اینکه این نقطه به راحتی مشخصشود، مدادی را در کنار بینیتان به سمت بالا به صورت عمودی نگه دارید تانقطه ابتدای ابرو مشخص شود.

برایاینکه طول ابرویتان مشخص شود، مداد را از کنار ابرو طوری نگهدارید تاامتداد آن از کنار گوشه خارجی چشمتان بگذرد و به ابرویتان برسد. به اینترتیب نقطه پایانی ابرو مشخص میشود. سپس، باید مشخص کنید که بالاترین نقطهابرو یا کجاست.

برایاین کار مداد را در کنار بینی قرار هید تا امتداد آن از کنار قسمت خارجیعنبیه چشم بگذرد و به ابرو برسد.این کار را روز قبل از مهمانی انجام دهیدچون اثار سرخی را بسختی میتوان با کرم پودر پنهان کرد و اگر روی محل تحریکشده کرم پودر بزنید امکان جوش زدن و زخم شدن ان خواهد بود.

ابروانتان را با یک برس کوچک مثل مسواک به حالت طبیعی برس بکشید.

یک پارچه لطیف گرم روی ابروی خود بکشید تا برداشتن ابرو آسانتر شود.

بهترین حالت چک کردن ابروها بعد از برداشتن ان با چشمان بسته است که مسلما توسط شخص ثالث میتوان انجام داد.

ابروها باید به نسبت شکل صورتی که مایل هستید برداشته شوند نه به توصیه دوستان یا دنباله روی از مد.

موها را یک به یک بچینید. آنها را محکم و در جهت رویش مو بکشید.

برداشتن ابرو را از داخل ابرو به سمت خارج ابرو انجام دهید.


هماهنگی ابروهایتان را در آینه چک کنید و در پایان یک پارچه لطیف سرد روی ابروهایتان بگذارید تا سرخی پوست را کاهش دهد.

اگردرد این کار زیاد بود قبل از ادامه مقداری خمیر دندان بر روی ابرویتانبمالید و بگذارید چند دقیقه بماند. این کار حالت بیحسی به پوست میدهد.

ابتدا از وسط ابرو، بالای بینی، شروع کنید تا به درد آن عادت کنید. چون این قسمت از پوست نسبت به پوست بالای چشم حساسیت کمتری دارد.

ازموچین جنس خوب و دارای لبه های نازک و کیپ استفاده کنید تا به هتگامبرداشتن ابرو موی ابرو را نشکند. این کار ممکن است باعث عفونت شود.

اگرمیخواهید چهره بازتری داشته باشید فاصله ابروها را کمی بیشتر کنید و اگرچشمان کشیده میخواهید بگذارید ابروهایتان به هم نزدیکتر باشند.

به یاد داشته باشید:

طبیعیبودن همیشه بهتر است هرگز ابروهایتان را بیش از حد برندارید. وقتی شکلاولیه را به ابرویتان دادید، نگه داشتن این شکل آسان است. ابتدای ابروباید با گوشه داخلی چشم هماهنگ باشد. کمان ابرویتان نیز باید با خط بالایچشمتان هماهنگ باشد.

درست کردن ابروی نازک و پراکنده
قسمت ابتدای ابرو، دقیقا بالای گوشه داخلی چشم، باید پر باشد. اگر ابروانشما نازک و یا کم پشت است، آن قسمت را با مداد ابرو با خطوط نازک مومانندپر کنید.
سپس، با یک برس زبر که در پودر رنگ ابرو فرو کرده اید کارتانرا ادامه دهید. به این ترتیب رنگ مداد ابرویتان بیشتر میشود. هر قدر بهکمان ابرویتان نزدیکتر میشوید خطوط را نازکتر کنید.


چگونه بهترین کمان ابرو را ایجاد کنیم
ترجیحا، کمان ابرو باید از ابتدای شروع کره چشم آغاز شود. برای مشخص کردنآن از یک گوش پاک کن استفاده کنید، آن را در کنار بینی خود قرار دهید و یرروی پلک بالایی چشم خم کنید. محل طلاقی گوش پاک کن و ابرو بالاترین نقطهکمان ابرو را مشخص میکند. اصولا ابرو باید یک سوم اینچ بعد از گوشه خارجیچشم به صورت کمی سربالا به پایان برسد.

چگونه کمان ابرو بالاتر ببریم؟
برای این کار بهتر است که زیر بالاترین قسمت کمان ابرو را نازکتر کنید تاکمان ابرو بالاتر برود. به این ترتیب ظاهر چشمتان نیز بازتر میشود.

چه موچینی بهتر است؟
برای برداشتن موهای اضافه از موچینهای سر کچ استفاده کنید. ابروانتان رابرای پر نشان دادن به سمت بالا و برای نازک نشان دادن به سمت چپ و راستبرس بکشید. برای اینکه ابرویتان حالتش را حفظ کند از ژل ابرو استفادهکنید. بهترین موچینها، موچینهای نوک کجی هستند که قسمت انتهایی زبری دارندو گرفتن مو با آنها آسانتر است. برای کشیدن مو نباید زور زد. برای کنترلبهتر این عمل بعضی از موچینها به حالت قیچی هستند. هر دو یا سه سال، وقتینوک موچین شل شد، باید موچین خود را تعویض کنید. همیشه موچین خود را تمیزنگهداری. به کمک یک گوش پاک کن آغشته به ماده ضد عفونی یا الکل نوک آن راتمیز کنید. همیشه شب هنگام ابرویتان را بردارید تا قبل از شروع آرایشصبحگاهی آثار سرخی از اطراف ابرو محو شود.


گام به سوی داشتن ابروانی زیبا و فوق العاده

گام اول: همیشه ابروها را به سوی بالا شانه کرده و مرتب کنید تا به طورطبیعی به شکلی قوس دار در بیایند.


گام دوم : مراقب شکل ابرو باشید. ابروها باید از بالای مجرای اشکی شروع ودر بالاترین نقطه پشت چشم تیز شده و در گوشه بیرونی چشم پایان یابند.بسیاری از خانم ها اشتباه کرده و مو های این قسمت از ابروها را بر میدارند ولی این کار باعث می شود که ابروها اریب شده و شما همیشه به نظرعصبانی و اخمو بیایید.

گام سوم : پوست خود را آماده نمایید. یک تکه پنبه را به تقویت کننده یا منقبض کننده پوست آغشته کرده و به روی ابروها بمالید.


گام چهارم: یک مداد را روی خط خارجی ابرو نگه داشته و ببینید در کجا نقطهاوج ابرو واقع می شود . از نقطه کمان ابرو تا انتهای آن ، ابروی شما بایدیا صاف و یا کمی قوس دار برداشته شود. البته این قسمت بستگی به سلیقه خودشما دارد.

گامپنجم: موچین را با زاویه ۴۵ درجه نگه داشته و سپس موهای زیر خط ابروها رابردارید. ابروها را در جهت رشد موها بیرون بکشید. سعی کنید از فرم طبیعیابروی خود تبعیت نمایید نه از تمایلات خود زیرا ابروهای شما در فرم طبیعیزیباتر هستند.

گامششم: نواحی کم پشت ابرو که خالی به نظر می رسد را با یک مداد تیزشده ابروپر کنید. مداد را خیلی کم رنگ و سطحی بر روی ابرو بکشید با حرکات سریع رویموهای ابرو حرکت دهید. پودر ابرو ظاهری طبیعی تر به ابروهای شما می دهد.با استفاده از برس ابرو پودرهای روی ابرو را پاک کنید. اگر در کار برداشتنابرو بی تجربه هستید از ژل های رنگی ابرو نیز می توانید استفاده کنید. رویابروها را با این ژل با حرکات بالا و پایین بپوشانید. ژلهای اضافی را ازروی ابرو پاک کنید و به ابروها شکل دلخواه را بدهید و بگذارید تا خشک شوند.

نکته
رنگ ابرو از رنگ مو دو درجه روشن تر است. اگر موهای شما بلوند باشد برعکس ۲ درجه تیره تر است.

برچسب ها: آرایشگری، آموزش های جالب، آموزش های رایگان، زیبایی پوست و مو، آموزش ابرو برداشتن آموزش برداشتن ابرو آموزش برداشتن تخصصی ابرو آموزش تصویری برداشتن تخصصی ابرو آموزش رایگان برداشتن تخصصی ابرو آموزش رایگانابرو برداشتن آموزش زیبا ساختن ابروان آموزش عکس به عکس برداشتن تخصصی ابرو آموزش مجانی ابرو برداشتن آموزش مجانی برداشتن ابرو آموزش نکاتی برای زیبا شدن ابرو برداشتن ابروهای کم پشت با ابروهای کم پشت چه کنیم برداشتن تخصصی ابرو جذاب تر شدن جذاب شدن درمان ابروهای کم پشت درمان خشکی پوست درمان ریزش مو درمان پوست بد راه های جذاب شدن راه های داشتن پوست شاداب راه های زیبا شدن راه های پر پشت شدن ابرو راهکار برای داشتن پوست لطیف رمان ابروهای کم پشت زیبا ساختن ابروان زیبائی زیبائی فوری زیبائی مو زیبائی پوست سایت برداشتن تخصصی ابرو علل خشکی پوست علل ریزش مو عکس از مدلهای مختلف ابرو لل خشکی پوست مدلهای جدید ابرو موزش مجانی برداشتن ابرو نکته هائی برای زیباتر شدن نکته های پزشکی برای داشتن پوست زیبا یبائی فوری پوست خشک پوست زیبا پوست سالم پوست شاداب پوست شاداب داشتن پوسته پوسته شدن پوست صورت چگونه ابرو برداریم کامل ترین آموزش برداشتن تخصصی ابرو (رایگان)،
ارسال توسط payam arab asadi
آرشیو مطالب
نظر سنجی
شما دختری یا پسر؟

صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

موبایل

فال حافظ

دانلود

خرید اینترنتی